GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

Ngày 16/01/2024 09:06:41

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

Phát triển Chính quyền số

Chính quyền cấp xã ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, tăng tính minh bạch trong các hoạt động của xã và để phục vụ người dân trong xã tốt hơn.
Trong việc triển khai Chính quyền số tập trung vào các nội dung:

* Xây dựng hạ tầng số

Triển khai xây dựng, nâng cấp, duy trì bảo dưỡng các hạng mục dưới đây nhằm tạo nền tảng cho việc triển khai các hệ thống, dịch vụ để phát triển Chính quyền số cấp xã. Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, kinh phí cân đối của địa phương để có kế hoạch lựa chọn, triển khai các hạng mục phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

- Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) của xã: Tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng thực hiện việc nâng cấp, bổ sung thiết bị (switch, router, firewall..). Tối ưu hóa hệ thống mạng nội bộ của chính quyền, hệ thống mạng được thiết kế lại theo các mô hình tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo tính mỹ quan, tốc độ truy cập mạng. Hệ thống mạng cần được quy hoạch, phân lớp, quản lý các dải địa chỉ IP thuận lợi trong việc triển khai cấu hình mạng phù hợp với trang thiết bị hiện có. Đảm bảo có phương án dự phòng như có tối thiểu.

- Số hoá, tài liệu hồ sơ công việc, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây: ứng dụng các nền tảng công nghệ về điện toán đám mây trong phục vụ cho các yêu cầu của chính quyền cấp xã, áp dụng cho việc số hoá, lưu trữ, xử lý những nội dung, dữ liệu, quan trọng. Tuy nhiên cần chú ý phân cấp mức độ quan trọng của các ứng dụng, dữ liệu để áp dụng cho phù hợp đảm bảo an toàn, bảo mật, an ninh thông tin, đảm bảo tránh mất mát, thất lạc, hư hỏng các tài liệu bản cứng quan trọng. Các hệ thống cần có cơ chế đảm bảo dự phòng, có khả năng phục hồi trong trường hợp gặp phải các thảm hoạ (lưu trữ tại các TTDL tỉnh, lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây, v.v...). UBND cấp xã cần xây dựng danh mục tài liệu cần thiết (hồ sơ, chứng từ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần lưu tại xã,v.v...) từ đó lựa chọn loại tài liệu nào cần lưu trữ, số hoá. Đảm bảo yêu cầu số hoá kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương đương 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cấp, bổ sung hệ thống thiết bị CNTT, tăng cường công tác an toàn thông tin mạng: Khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn bộ thiết bị CNTT, máy tính để tiến hành nâng cấp, bổ sung đảm bảo cấu hình, năng lực của thiết bị phục vụ triển khai các ứng dụng cho cán bộ, công chức tại UBND các xã; triển khai thiết lập mới hoặc bổ sung các thiết bị giám sát và bảo vệ an toàn, an ninh cho hệ thống mạng (ví dụ như phát hiện, cảnh báo mã độc, chặn lọc các trang web, thông tin độc hại trên môi trường mạng). Đảm bảo 100% các máy tính của cán bộ tại UBND cấp xã được cài đặt tối thiểu 01 phần mềm diệt virut, và thường xuyên được cập nhật phần mềm, các máy tính cá nhân của cán bộ khi kết nối hệt hống mạng đảm bảo cơ chế an toàn thông tin như trên.

- Triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng: Triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng cấp II, kết hợp tín hiệu Internet; đấu nối toàn bộ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các ứng dụng của xã để đảm bảo an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu trong quá trình hoạt động ứng dụng, chỉ đạo điều hành của xã.

- Triển khai hệ thống truyền thanh thông minh: Đầu tư, nâng cấp và sử dụng hệ thống đài truyền thanh trên các nền tảng công nghệ số như hệ thống loa truyền thanh không dây (nếu cân đối, đảm bảo nguồn kinh phí), hoặc ứng dụng
nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi văn bản sang giọng nói (ví dụ như ứng dụng Vbee/Viettel/FPT) trên các hệ thống truyền thanh hiện có (để tiết kiệm chi phí) tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, thông tin phục vụ giao tiếp giữa chính quyền và địa phương, tiết kiệm nhân lực cho các xã, giảm tải công việc cho các cán bộ đang thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ này. Ngoài ra đảm bảo kỹ thuật nhằm khắc phục hiện tượng nhiễu sóng, chèn sóng, tiết kiệm thời gian, nhân lực nhưng vẫn đảm bảo việc lập lịch phát sóng, xây dựng nội dung tuyên truyền khoa học, hiệu quả, đảm bảo kịp thời và phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

* Thiết lập kênh giao tiếp chính thức trên các mạng xã hội của Việt Nam (Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,...) tìm phương án để người dân tham gia và để tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân trong xã và giao tiếp, tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Triển khai các nền tảng công nghệ phòng chống dịch: triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch của UBND xã và cho người dân. Đối với các ứng dụng đặc thù triển khai theo yêu cầu của địa phương thì phải xin ý kiến Sở Y tế, Sở TTTT và đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu, không gây phiền hà cho người dân, giảm thiểu giấy tờ.

* Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ: phối hợp với Sở TTTT để mở lớp tập huấn để nâng cao trình độ CNTT; kiến thức an toàn thông tin; kỹ năng sử dụng công nghệ số; hướng dẫn sử dụng các phần mềm, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, phần mềm nội bộ của xã; hướng dẫn sử dụng chữ ký số và quy trình gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; hướng dẫn thiết lập, cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (dịch vụ công) trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ quản trị, biên tập Trang thông tin điện tử nội bộ của xã cho các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của xã.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân: Tổ chức tập huấn tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về công tác Chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ công, các dịch vụ tiện ích trong Chuyển đổi số để người dân nắm bắt, đồng thuận và triển khai thực tế vào đời sống. Thường xuyên đưa các thông tin về chuyển đổi số phát qua đài truyền thanh cấp xã, để bà con kịp thời nắm bắt thông tin và tình hình.

Nguồn sưu tầm

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

Đăng lúc: 16/01/2024 09:06:41 (GMT+7)

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

Phát triển Chính quyền số

Chính quyền cấp xã ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, tăng tính minh bạch trong các hoạt động của xã và để phục vụ người dân trong xã tốt hơn.
Trong việc triển khai Chính quyền số tập trung vào các nội dung:

* Xây dựng hạ tầng số

Triển khai xây dựng, nâng cấp, duy trì bảo dưỡng các hạng mục dưới đây nhằm tạo nền tảng cho việc triển khai các hệ thống, dịch vụ để phát triển Chính quyền số cấp xã. Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, kinh phí cân đối của địa phương để có kế hoạch lựa chọn, triển khai các hạng mục phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

- Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) của xã: Tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng thực hiện việc nâng cấp, bổ sung thiết bị (switch, router, firewall..). Tối ưu hóa hệ thống mạng nội bộ của chính quyền, hệ thống mạng được thiết kế lại theo các mô hình tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo tính mỹ quan, tốc độ truy cập mạng. Hệ thống mạng cần được quy hoạch, phân lớp, quản lý các dải địa chỉ IP thuận lợi trong việc triển khai cấu hình mạng phù hợp với trang thiết bị hiện có. Đảm bảo có phương án dự phòng như có tối thiểu.

- Số hoá, tài liệu hồ sơ công việc, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây: ứng dụng các nền tảng công nghệ về điện toán đám mây trong phục vụ cho các yêu cầu của chính quyền cấp xã, áp dụng cho việc số hoá, lưu trữ, xử lý những nội dung, dữ liệu, quan trọng. Tuy nhiên cần chú ý phân cấp mức độ quan trọng của các ứng dụng, dữ liệu để áp dụng cho phù hợp đảm bảo an toàn, bảo mật, an ninh thông tin, đảm bảo tránh mất mát, thất lạc, hư hỏng các tài liệu bản cứng quan trọng. Các hệ thống cần có cơ chế đảm bảo dự phòng, có khả năng phục hồi trong trường hợp gặp phải các thảm hoạ (lưu trữ tại các TTDL tỉnh, lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây, v.v...). UBND cấp xã cần xây dựng danh mục tài liệu cần thiết (hồ sơ, chứng từ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần lưu tại xã,v.v...) từ đó lựa chọn loại tài liệu nào cần lưu trữ, số hoá. Đảm bảo yêu cầu số hoá kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương đương 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cấp, bổ sung hệ thống thiết bị CNTT, tăng cường công tác an toàn thông tin mạng: Khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn bộ thiết bị CNTT, máy tính để tiến hành nâng cấp, bổ sung đảm bảo cấu hình, năng lực của thiết bị phục vụ triển khai các ứng dụng cho cán bộ, công chức tại UBND các xã; triển khai thiết lập mới hoặc bổ sung các thiết bị giám sát và bảo vệ an toàn, an ninh cho hệ thống mạng (ví dụ như phát hiện, cảnh báo mã độc, chặn lọc các trang web, thông tin độc hại trên môi trường mạng). Đảm bảo 100% các máy tính của cán bộ tại UBND cấp xã được cài đặt tối thiểu 01 phần mềm diệt virut, và thường xuyên được cập nhật phần mềm, các máy tính cá nhân của cán bộ khi kết nối hệt hống mạng đảm bảo cơ chế an toàn thông tin như trên.

- Triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng: Triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng cấp II, kết hợp tín hiệu Internet; đấu nối toàn bộ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các ứng dụng của xã để đảm bảo an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu trong quá trình hoạt động ứng dụng, chỉ đạo điều hành của xã.

- Triển khai hệ thống truyền thanh thông minh: Đầu tư, nâng cấp và sử dụng hệ thống đài truyền thanh trên các nền tảng công nghệ số như hệ thống loa truyền thanh không dây (nếu cân đối, đảm bảo nguồn kinh phí), hoặc ứng dụng
nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi văn bản sang giọng nói (ví dụ như ứng dụng Vbee/Viettel/FPT) trên các hệ thống truyền thanh hiện có (để tiết kiệm chi phí) tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, thông tin phục vụ giao tiếp giữa chính quyền và địa phương, tiết kiệm nhân lực cho các xã, giảm tải công việc cho các cán bộ đang thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ này. Ngoài ra đảm bảo kỹ thuật nhằm khắc phục hiện tượng nhiễu sóng, chèn sóng, tiết kiệm thời gian, nhân lực nhưng vẫn đảm bảo việc lập lịch phát sóng, xây dựng nội dung tuyên truyền khoa học, hiệu quả, đảm bảo kịp thời và phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

* Thiết lập kênh giao tiếp chính thức trên các mạng xã hội của Việt Nam (Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,...) tìm phương án để người dân tham gia và để tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân trong xã và giao tiếp, tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Triển khai các nền tảng công nghệ phòng chống dịch: triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch của UBND xã và cho người dân. Đối với các ứng dụng đặc thù triển khai theo yêu cầu của địa phương thì phải xin ý kiến Sở Y tế, Sở TTTT và đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu, không gây phiền hà cho người dân, giảm thiểu giấy tờ.

* Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ: phối hợp với Sở TTTT để mở lớp tập huấn để nâng cao trình độ CNTT; kiến thức an toàn thông tin; kỹ năng sử dụng công nghệ số; hướng dẫn sử dụng các phần mềm, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, phần mềm nội bộ của xã; hướng dẫn sử dụng chữ ký số và quy trình gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; hướng dẫn thiết lập, cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (dịch vụ công) trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ quản trị, biên tập Trang thông tin điện tử nội bộ của xã cho các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của xã.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân: Tổ chức tập huấn tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về công tác Chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ công, các dịch vụ tiện ích trong Chuyển đổi số để người dân nắm bắt, đồng thuận và triển khai thực tế vào đời sống. Thường xuyên đưa các thông tin về chuyển đổi số phát qua đài truyền thanh cấp xã, để bà con kịp thời nắm bắt thông tin và tình hình.

Nguồn sưu tầm