Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
12/UBND-BC11/12/2024Báo cáo tình hình tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
16/BC-UBND16/02/2024Báo cáo Về việc thực hiện Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024
11/BC-UBND02/02/2024Báo cáo tình hình sản xuất, đời sống nhân dân trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
10/BC-UBND31/01/2024Đánh giá thực trạng thi hành luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật
12/Kh-UBND29/01/2024Kế hoạch trực tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại cơ quan UBND xã Thọ Thanh
08/BC-UBND19/01/2024Báo cáo Quỹ đất công ích, đất do UBND xã đang quản lý, sử dụng
04/TTr-UBND16/01/2024Tờ trình về việc xin hỗ trợ kinh phí ĐTXDCB năm 2024
Số: 12/QĐ-UBND15/01/2024V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024
07/BC-UBĐ12/01/2024Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2024; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2024
01/BC-UBND04/01/2024Báo cáo về việc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2023
Số: 02/TB-UBND04/01/2024Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Thọ Thanh
142/BC-UBND25/12/2023Báo cáo Tình hình giải ngân, quyết toán vốn đầu tư
223/QĐ-UBND22/12/2023QĐ Về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung (Trang trại gà ECO tại xã Thọ Thanh)
53/KH-UBND20/12/2023Kế hoạch Phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
221/QĐ-UBND19/12/2023QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm 2,5% chi phí dự phòng) dự án: Xây dựng Hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung (Trang trại gà ECO tại xã Thọ Thanh)
162/UBND-VP18/12/2023V/v đăng ký danh sách thôn, xã, đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và dự kiến thời gian thẩm định năm 2024
136/BC-UBND18/12/2023Báo cáo kết quả vận hành hệ thống HN trực tuyến năm 2023
56/TB-UBND13/12/2023Thông báo công bố, công khai Quy hoạch chung xây dựng xã Thọ Thanh đến năm 2030
55/TB-UBND13/12/2023Thông báo công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thường Xuân
217/QĐ-UBND11/12/2023QĐ V/v Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Mua sắm, cài đặt và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng lắp đặt hệ thống Đài truyền thanh kỹ thuật số xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.
213/QĐ-UBND07/12/2023Chỉ định thầu nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu; Thuộc dự án: Xây dựng lắp đặt hệ thống đài truyền thanh kỹ thuật số xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân
211/QĐ-UBND06/12/2023Quyết định Chỉ định thầu nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu; Thuộc dự án: Xây dựng lắp đặt hệ thống đài truyền thanh kỹ thuật số xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân
206/QĐ-UBND05/12/2023Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT dự án: Xây dựng lắp đặt hệ thống Đài truyền thanh kỹ thuật số xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân
51/KH-UBND04/12/2023Kế hoạch Thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn Thọ Thanh, giai đoạn 2023-2025
51/KH-UBND04/12/2023Kế hoạch Thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Thọ Thanh, giai đoạn 2023-2025
201/QĐ-UBND30/11/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng lắp đặt hệ 2 thống Đài truyền thanh kỹ thuật số xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân
127/BC-UBND30/11/2023Báo cáo Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2023; Triển khai nhiệm vụ năm 2024
125/BC-UBND30/11/2023Báo cáo Về việc chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn trên địa bàn các xã giai đoạn 2020-2022
49/KH-UBND30/11/2023Kế hoạch Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2023, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
50/KH-UBND05/11/2023Kế hoạch về việc thực hiện chiến dịch Giao thông, thủy lợi mùa khô năm 2023