Vị trí địa lý xã Thọ Thanh

Ngày 24/07/2019 07:11:11

Vị trí địa lý xã Thọ Thanh

Xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân ngày nay, trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 là xã Ngọc Bối, huyện Lôi Dương, phủ Thọ Xuân. Đây là vùng đất cổ được con người khai khẩn từ rất lâu đời. Xã nằm về phía Đông Nam của huyện, cách trung tâm huyện Thường Xuân hơn 2 km. Quan sát trên bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa, Thọ Thanh có hình tựa như lá Quốc kỳ tung bay trong gió, xã nằm về phía Tây của tỉnh, cách TP. Thanh Hóa chưa đến 60 km theo trục đường Quốc lộ 47 qua đầu cầu Bái Thượng (thuộc địa phận xã Xuân Dương) chưa hết 100 m rẽ trái vào đường Đồi Thị (theo sát đập Bái Thượng) là đến địa phận xã Thọ Thanh. Diện tích tự nhiên của Thọ Thanh là 959,41 ha, ở vị trí tọa độ 19086'70" - 19089'60" vĩ độ Bắc, 105034'42" - 105039'48" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp xã Xuân Dương, phía Nam giáp xã Xuân Cao, phía Đông giáp xã Xuân Bái (huyện Thọ Xuân), phía Tây giáp xã Xuân Cẩm huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.Xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân ngày nay, trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 là xã Ngọc Bối, huyện Lôi Dương, phủ Thọ Xuân. Đây là vùng đất cổ được con người khai khẩn từ rất lâu đời. Xã nằm về phía Đông Nam của huyện, cách trung tâm huyện Thường Xuân hơn 2 km. Quan sát trên bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa, Thọ Thanh có hình tựa như lá Quốc kỳ tung bay trong gió, xã nằm về phía Tây của tỉnh, cách TP. Thanh Hóa chưa đến 60 km theo trục đường Quốc lộ 47 qua đầu cầu Bái Thượng (thuộc địa phận xã Xuân Dương) chưa hết 100 m rẽ trái vào đường Đồi Thị (theo sát đập Bái Thượng) là đến địa phận xã Thọ Thanh. Diện tích tự nhiên của Thọ Thanh là 959,41 ha, ở vị trí tọa độ 19086'70" - 19089'60" vĩ độ Bắc, 105034'42" - 105039'48" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp xã Xuân Dương, phía Nam giáp xã Xuân Cao, phía Đông giáp xã Xuân Bái (huyện Thọ Xuân), phía Tây giáp xã Xuân Cẩm huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.