Truy cập

Hôm nay:
28
Hôm qua:
47
Tuần này:
824
Tháng này:
1721
Tất cả:
162389

Chính quyền UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27


I. THÀNH VIÊN UBND

1. Vũ Thị Thu Phương

Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0904.402.805

Mail: hienubndluanthanh@gmail.com

2. Lê Hữu Giang

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0918.295.383
Mail: lehuugiangthuongxuan@gmail.com

3. Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Ủy viên UBND Trưởng công an xã

Số điện thoại: 0977.226.779

4. Lê Nhân Bắc

Chức vụ: Ủy viên UBND CHT BCH Quân sự xã

Số điện thoại: 0914.117.206

II. VĂN PHÒNG

1. Lê Đình Quyền

Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND – UBND xã

Số điện thoại: 0813.126.136

Mail: thmarshd@gmail.com

2. Lê Thị Thúy

Chức vụ: Công chức Văn phòng – phụ trách một cửa

Số điện thoại: 0904.825.696

Mail: thanhthuy15078@gmail.com
3. Lê Hữu Việt - Văn phòng - Thống kê
Số điện thoại: 0385503626

III. VĂN HÓA – CSXH

1. Lê Sỹ Nam

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội xã

Số điện thoại: 0975.191.108

2. Nguyễn Thị Tha

Chức vụ: Công chức LĐTB-XH xã

Số điện thoại: 0989.970.436

Mail: thanguyencstt@gmail.com

3. Lê Hữu Hưng

Chức vụ: Cán bộ CSLĐTB-XH xã
Số điện thoại: 0974.557.026

4. Lê Sỹ Tâm

Chức vu: PGĐ TTHTCĐ kiêm CT-HỘI KH xã
Số điện thoại: 0382.731.898

5. Lê Thị Hưng
Chức vụ: Cán bộ dân số KHH-GĐ xã
Số điện thoại: 0359.167.693

6. Nguyễn Xuân Bắc
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã
Số điện thoại: 0397.224.311

IV. TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

1. Trương Thị Bách

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

Số điện thoại: 0973.347.430

Mail: truongbach2310@gmail.com


V. TC - NGÂN SÁCH


1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Công chức Kế toán ngân sách xã

Số điện thoại: 0974.995.667
Mail: honghanhktns.xuanduong@gmail.com

2. Lê Thị Thương

Chức vụ: Thủ quỹ Ngân sách xã
Số điện thoại: 0979.367.374
Mail: lehuyenthuong233@gmail.com

VI. ĐỊA CHÍNH – TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

1. Lê Sỹ Hiếu

Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng TNMT xã

Số điện thoại: 0941.180.789

Mail: lesyhieu1983@gmail.com

2. Lê Sỹ Thịnh

Chức vụ: Công chức Địa chính Nông, lâm nghiệp xã

Số điện thoại: 0986.066.795

Mail: lethinh2505@gmail.com

4. Lê Thị Nguyệt
Chức vụ: Cán bộ khuyến nông xã
Số điện thoại:0978.673.302

5. Hồ Thị Ngà

Chức vụ: Cán bộ thú y xã
Số điện thoại: 0766.106.331

6. Lê Văn Thượng
Chức vụ: Cán bộ GTTL xã
Số điện thoại: 0846.101.074

V. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC TRAM Y TẾ XÃ

1. Lê Thị Bình
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm Non Thọ Thanh
Số điện thoại: 0918.214.999


2. Lê Xuân Dũng
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Thanh
Số điện thoại: 0944.932.678

3. Lê Đình Lành
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Thọ Thanh
Số điện thoại: 0886.150.586

4. Lê Thị Phượng
Chức vụ: Trạm trưởng y tế xã Thọ Thanh
Số điện thoại: 0912.873.865I. THÀNH VIÊN UBND

1. Vũ Thị Thu Phương

Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0904.402.805

Mail: hienubndluanthanh@gmail.com

2. Lê Hữu Giang

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0918.295.383
Mail: lehuugiangthuongxuan@gmail.com

3. Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Ủy viên UBND Trưởng công an xã

Số điện thoại: 0977.226.779

4. Lê Nhân Bắc

Chức vụ: Ủy viên UBND CHT BCH Quân sự xã

Số điện thoại: 0914.117.206

II. VĂN PHÒNG

1. Lê Đình Quyền

Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND – UBND xã

Số điện thoại: 0813.126.136

Mail: thmarshd@gmail.com

2. Lê Thị Thúy

Chức vụ: Công chức Văn phòng – phụ trách một cửa

Số điện thoại: 0904.825.696

Mail: thanhthuy15078@gmail.com
3. Lê Hữu Việt - Văn phòng - Thống kê
Số điện thoại: 0385503626

III. VĂN HÓA – CSXH

1. Lê Sỹ Nam

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội xã

Số điện thoại: 0975.191.108

2. Nguyễn Thị Tha

Chức vụ: Công chức LĐTB-XH xã

Số điện thoại: 0989.970.436

Mail: thanguyencstt@gmail.com

3. Lê Hữu Hưng

Chức vụ: Cán bộ CSLĐTB-XH xã
Số điện thoại: 0974.557.026

4. Lê Sỹ Tâm

Chức vu: PGĐ TTHTCĐ kiêm CT-HỘI KH xã
Số điện thoại: 0382.731.898

5. Lê Thị Hưng
Chức vụ: Cán bộ dân số KHH-GĐ xã
Số điện thoại: 0359.167.693

6. Nguyễn Xuân Bắc
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã
Số điện thoại: 0397.224.311

IV. TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

1. Trương Thị Bách

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

Số điện thoại: 0973.347.430

Mail: truongbach2310@gmail.com


V. TC - NGÂN SÁCH


1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Công chức Kế toán ngân sách xã

Số điện thoại: 0974.995.667
Mail: honghanhktns.xuanduong@gmail.com

2. Lê Thị Thương

Chức vụ: Thủ quỹ Ngân sách xã
Số điện thoại: 0979.367.374
Mail: lehuyenthuong233@gmail.com

VI. ĐỊA CHÍNH – TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

1. Lê Sỹ Hiếu

Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng TNMT xã

Số điện thoại: 0941.180.789

Mail: lesyhieu1983@gmail.com

2. Lê Sỹ Thịnh

Chức vụ: Công chức Địa chính Nông, lâm nghiệp xã

Số điện thoại: 0986.066.795

Mail: lethinh2505@gmail.com

4. Lê Thị Nguyệt
Chức vụ: Cán bộ khuyến nông xã
Số điện thoại:0978.673.302

5. Hồ Thị Ngà

Chức vụ: Cán bộ thú y xã
Số điện thoại: 0766.106.331

6. Lê Văn Thượng
Chức vụ: Cán bộ GTTL xã
Số điện thoại: 0846.101.074

V. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC TRAM Y TẾ XÃ

1. Lê Thị Bình
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm Non Thọ Thanh
Số điện thoại: 0918.214.999


2. Lê Xuân Dũng
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Thanh
Số điện thoại: 0944.932.678

3. Lê Đình Lành
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Thọ Thanh
Số điện thoại: 0886.150.586

4. Lê Thị Phượng
Chức vụ: Trạm trưởng y tế xã Thọ Thanh
Số điện thoại: 0912.873.865