Phát động toàn dân dọn dẹp định kỳ vệ sinh môi trường

Ngày 24/07/2019 00:00:00

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai.

PHÁTĐỘNG NHÂN DÂN XÃ THỌ THANHTÍCH CỰC THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CƯ

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai.

Hiện nay cuộc sống của chúng ta đang ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên đối lập với nó là tình trạng ô nhiễm môi trường với những diễn biến phức tạp , nó không chỉ riêng một vùng miền nào mà khắp nơi trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn. Bảo vệ môi trường hơn bao giờ hết đã trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội.

Thọ Thanh là xã thuộc vùng thấp của huyện Thường Xuân, trong những năm gần đây UBND xã đã xây dựng kế hoạch bàn bạc thống nhất với nhân dân toàn xã về việc thu gom rác thải sinh hoạt toàn dân. Mỗi hộ dân đóng góp quỹ VSMT nộp về UBND xã mỗi tháng 15.000 đồng tương đương 180.000 đồng/hộ/năm. UBND xã trực tiếp ký hợp đồng thu gom rác thải với công ty VSMT Lam Sơn thu gom đến hộ dân, các cơ quan, trường học trên địa bàn xã. Năm 2019 cơ bản đã giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tai các hộ dân và khu dân cư. Góp phần tích cực cho năm 2019 xã Thọ Thanh hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới, nhất là tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường. Vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần phải tích cực thực hiện phong trào quét, dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm ít nhất mỗi tuần 1 lần vào chiều Chủ Nhật và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nhất là tạo cảnh quan môi trườg xanh, sạch, đẹp.

( Ảnh Lê Thị Thương)

UBND xã đã Thành lập Ban chỉ đạo, chỉ đạo các thôn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn các tổ an ninh xã hội ở các khu dân cư chủ động thực hiện công tác VSMT; theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị.Giao cho Công chức địa chính TNMT xã, làm tham mưu cho UBND xã theo dõi, triển khai đôn đốc và tổ chức thực hiện.Giao Công chức VH xã và trưởng thôn thường xuyên thông báo kế hoạch này trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn.

Phát động toàn dân dọn dẹp định kỳ vệ sinh môi trườngnhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống nông thôn.

Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường tạo nên một diện mạo mới với phương châm“ Vì một môi trường không có rác và sống hài hòa với thiên nhiên”, qua đây tạo nên ý thức và dần dần thay đổi tập quán, tư duy của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiện nay..Làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thiết thực góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã Nông thôn mới và về đích trong năm 2019.

Việc triển khai công tác vệ sinh, môi trường phải diễn ra đồng bộ trên địa bàn toàn xã; việc thực hiện phải thiết thực, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, tránh phô trương, hình thức.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải trong môi trường tự nhiên, khu vực công cộng, khu cơ quan, các khu vực buôn bán, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cầu cống, ao hồ, hàng rào… trên địa bàn xã; tăng cường quản lý, duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên trên địa bàn xã. Trong đợt cao điểm này các thôn, các cụm dân cư thực hiện mỗi tuần làm vệ sinh môi trường một lần vào chiều chủ nhật. Thực hiện tổng vệ sinh mỗi tháng một lần.

Tổ chức các hoạt động gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát động toàn dân dọn dẹp định kỳ vệ sinh môi trường phải an toàn, hiệu quả, thiết thực tạo dư luận tốt trong nhân dân, đảm nhận và thực hiện làm đến đâu phải sạch đến đó. Tránh làm hình thức làm qua loa, chiếu lệ, chạy theo số lượng, không chú trọng đến chất lượng.

Phát động toàn dân dọn dẹp định kỳ vệ sinh môi trường như: vớt rác, dọn chướng ngại vật, dọn dẹp những bãi rác bị vứt bừa bãi, khơi thông cống thoát nước, bảo vệ cây xanh và cảnh quan môi trường thông thoáng. Nhất là các khu dân cư, cơ quan, trường học, trạm y tế…

Ra quân làm đến đâu vận động nhân dân thu gom đến đó,qua đây tạo nên ý thức trong nhân dân trong việcbảo vệ môi trường sống.

Kể từ ngày UBND xã ban hành kế hoạch này phát động toàn dân trên địa bàn xã định kỳ hàng tuần thời gian từ 16 giờ 30 đến 18 giờ buổi chiều tchu, các thôn thông qua loa truyền thanh kêu gọi nhân dân vệ sinh, quét dọn đường làng - ngõ xóm quanh khu nhà mình, dọn dẹp khu nhà ở dân cư, khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn dẹp vệ sinh nội đồng thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật …Dụng cụ lao động gồm cuốc, xẻng, chổi quét, xe rùa, dao, dựa......

Đối với các nhà văn hóa thôn, các cơ quan trường học các khu dân cư trên địa bàn xã ngoài việc dọn dẹp VSMT tích cực chủ động trang trí khuôn viên đơn vị, khu dân cư và trồng hoa, cây cảnh dọc 2 bên đường trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư:

Công tác đảm bảo VSMT và VSAT-TP là nhiệm vụ thiết thực, cấp bách và thường xuyên, lâu dài, Đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống Chính trị. Cấp ủy Đảng, Chính quyền lãnh đọ, chỉ đạo, MTTQ các đoàn thể làm công tác vận động tuyên truyền, nhân dân là chủ thể thực hiện. Và khi nhận thức trách nhiệm của người dân được nâng cao và hiểu rõ về tác hại của rác thải và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường thì người dân sẻ hưởng ứng tích cực tham gia vì một môi trường dân cư an toàn.

Phát động toàn dân dọn dẹp định kỳ vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 24/07/2019 00:00:00 (GMT+7)

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai.

PHÁTĐỘNG NHÂN DÂN XÃ THỌ THANHTÍCH CỰC THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CƯ

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai.

Hiện nay cuộc sống của chúng ta đang ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên đối lập với nó là tình trạng ô nhiễm môi trường với những diễn biến phức tạp , nó không chỉ riêng một vùng miền nào mà khắp nơi trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn. Bảo vệ môi trường hơn bao giờ hết đã trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội.

Thọ Thanh là xã thuộc vùng thấp của huyện Thường Xuân, trong những năm gần đây UBND xã đã xây dựng kế hoạch bàn bạc thống nhất với nhân dân toàn xã về việc thu gom rác thải sinh hoạt toàn dân. Mỗi hộ dân đóng góp quỹ VSMT nộp về UBND xã mỗi tháng 15.000 đồng tương đương 180.000 đồng/hộ/năm. UBND xã trực tiếp ký hợp đồng thu gom rác thải với công ty VSMT Lam Sơn thu gom đến hộ dân, các cơ quan, trường học trên địa bàn xã. Năm 2019 cơ bản đã giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tai các hộ dân và khu dân cư. Góp phần tích cực cho năm 2019 xã Thọ Thanh hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới, nhất là tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường. Vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần phải tích cực thực hiện phong trào quét, dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm ít nhất mỗi tuần 1 lần vào chiều Chủ Nhật và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nhất là tạo cảnh quan môi trườg xanh, sạch, đẹp.

( Ảnh Lê Thị Thương)

UBND xã đã Thành lập Ban chỉ đạo, chỉ đạo các thôn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn các tổ an ninh xã hội ở các khu dân cư chủ động thực hiện công tác VSMT; theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị.Giao cho Công chức địa chính TNMT xã, làm tham mưu cho UBND xã theo dõi, triển khai đôn đốc và tổ chức thực hiện.Giao Công chức VH xã và trưởng thôn thường xuyên thông báo kế hoạch này trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn.

Phát động toàn dân dọn dẹp định kỳ vệ sinh môi trườngnhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống nông thôn.

Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường tạo nên một diện mạo mới với phương châm“ Vì một môi trường không có rác và sống hài hòa với thiên nhiên”, qua đây tạo nên ý thức và dần dần thay đổi tập quán, tư duy của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiện nay..Làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thiết thực góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã Nông thôn mới và về đích trong năm 2019.

Việc triển khai công tác vệ sinh, môi trường phải diễn ra đồng bộ trên địa bàn toàn xã; việc thực hiện phải thiết thực, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, tránh phô trương, hình thức.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải trong môi trường tự nhiên, khu vực công cộng, khu cơ quan, các khu vực buôn bán, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cầu cống, ao hồ, hàng rào… trên địa bàn xã; tăng cường quản lý, duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên trên địa bàn xã. Trong đợt cao điểm này các thôn, các cụm dân cư thực hiện mỗi tuần làm vệ sinh môi trường một lần vào chiều chủ nhật. Thực hiện tổng vệ sinh mỗi tháng một lần.

Tổ chức các hoạt động gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát động toàn dân dọn dẹp định kỳ vệ sinh môi trường phải an toàn, hiệu quả, thiết thực tạo dư luận tốt trong nhân dân, đảm nhận và thực hiện làm đến đâu phải sạch đến đó. Tránh làm hình thức làm qua loa, chiếu lệ, chạy theo số lượng, không chú trọng đến chất lượng.

Phát động toàn dân dọn dẹp định kỳ vệ sinh môi trường như: vớt rác, dọn chướng ngại vật, dọn dẹp những bãi rác bị vứt bừa bãi, khơi thông cống thoát nước, bảo vệ cây xanh và cảnh quan môi trường thông thoáng. Nhất là các khu dân cư, cơ quan, trường học, trạm y tế…

Ra quân làm đến đâu vận động nhân dân thu gom đến đó,qua đây tạo nên ý thức trong nhân dân trong việcbảo vệ môi trường sống.

Kể từ ngày UBND xã ban hành kế hoạch này phát động toàn dân trên địa bàn xã định kỳ hàng tuần thời gian từ 16 giờ 30 đến 18 giờ buổi chiều tchu, các thôn thông qua loa truyền thanh kêu gọi nhân dân vệ sinh, quét dọn đường làng - ngõ xóm quanh khu nhà mình, dọn dẹp khu nhà ở dân cư, khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn dẹp vệ sinh nội đồng thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật …Dụng cụ lao động gồm cuốc, xẻng, chổi quét, xe rùa, dao, dựa......

Đối với các nhà văn hóa thôn, các cơ quan trường học các khu dân cư trên địa bàn xã ngoài việc dọn dẹp VSMT tích cực chủ động trang trí khuôn viên đơn vị, khu dân cư và trồng hoa, cây cảnh dọc 2 bên đường trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư:

Công tác đảm bảo VSMT và VSAT-TP là nhiệm vụ thiết thực, cấp bách và thường xuyên, lâu dài, Đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống Chính trị. Cấp ủy Đảng, Chính quyền lãnh đọ, chỉ đạo, MTTQ các đoàn thể làm công tác vận động tuyên truyền, nhân dân là chủ thể thực hiện. Và khi nhận thức trách nhiệm của người dân được nâng cao và hiểu rõ về tác hại của rác thải và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường thì người dân sẻ hưởng ứng tích cực tham gia vì một môi trường dân cư an toàn.

Từ khóa bài viết: