Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
47
Tuần này:
840
Tháng này:
1737
Tất cả:
162405
Một số quy định mới về

Một số quy định mới về 'sổ đỏ' áp dụng từ ngày 08/02/2021

Nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ được quy định tại Nghị định 148/2020 NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 08/02/2021

Một số quy định mới về 'sổ đỏ' áp dụng từ ngày 08/02/2021

Nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ được quy định tại Nghị định 148/2020 NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 08/02/2021

Đăng lúc 7 tháng trước · 123 lượt xem

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Hướng dẫn về quản lý, sử dụng pháo theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Đăng lúc 8 tháng trước · 147 lượt xem

DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dự kiến thảo luận, thông qua một số Dự án Luật liên quan đến công tác Công an, trong đó có 04 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì tham mưu soạn thảo. Bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Công an xã Thọ Thanh trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung mới, quan trọng của Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Đăng lúc 11 tháng trước · 78 lượt xem

DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dự kiến thảo luận, thông qua một số Dự án Luật liên quan đến công tác Công an, trong đó có 04 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì tham mưu soạn thảo. Bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Công an xã Thọ Thanh trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung mới, quan trọng của Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đăng lúc 11 tháng trước · 78 lượt xem

DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI); DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ; DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CCCD

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an được giao trọng trách xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi); dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Đây là 03 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đăng lúc 11 tháng trước · 119 lượt xem
Đăng lúc 11 tháng trước · 78 lượt xem