Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

CHUYÊN TIN: PHỔ CẬP KÝ NĂNG SỐ CỘNG ĐỒNG

CHUYÊN TIN: PHỔ CẬP KÝ NĂNG SỐ CỘNG ĐỒNG

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC NHẬN DIỆN CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC NHẬN DIỆN CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Bài tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam

Bài tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018; gồm 5 Chương, 37 Điều.

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem