Phát triển phong trào thể dục - thể thao ở xã Thọ Thanh

Ngày 24/07/2019 14:04:48

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục - thể thao luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Các hoạt động TDTT đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết cho nhân dân.

Phát triển phong trào thể dục - thể thao ở xã Thọ Thanh

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục - thể thao luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Các hoạt động TDTT đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết cho nhân dân.

IMG_1569 (1).jpg

Từ các hoạt động thể dục - thể thao của các thôn, đã lựa chọn nhiều gương mặt tiêu biểu tham gia giải thể thao của xã, huyện.

Vào mỗi buổi sáng và cuối buổi chiều từ già trẻ, trai gái ở thôn văn hóa thôn Hồng Kỳ lại tích cực luyện tập thể thao. Theo ông Lê Sỹ Tốt, Bí thư, Trưởng thôn: Để phong trào TDTT của Thôn phát triển, Thôn đã quan tâm xây dựng sân thể thao, mua sắm dụng cụ, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động TDTT của người dân, đồng thời thường xuyên tổ chức, tham gia các giải đấu; đẩy mạnh xã hội hóa trong duy trì, tổ chức các hoạt động TDTT. Năm nào làng cũng vận động được khoảng 10 - 15 triệu đồng, tổ chức giải bóng đá mini, bóng chuyền tại lễ hội cầu phúc Đình làng hồ vào ngày 13/2 Âm lịch cho thanh, thiếu nhi trong thôn và tham gia các giải do xã tổ chức. Nhờ đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động, đến nay phong trào TDTT ở thôn văn hóa Hồng kỳ đã phát triển với hơn 40% số dân thường xuyên tham gia tập TDTT.

Các hoạt động phong trào thể dục - thể thao, quần chúng tại địa phương.

Cũng giống như thôn Hồng Kỳ, nhiều thôn khác như Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Đông Xuân phong trào TDTT quần chúng được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Để thúc đẩy phong trào TDTT, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc luyện tập TDTT thường xuyên cho nhân dân. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết xã tổ chức các giải thể thao truyền thống, như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cờ tướng... Qua các giải, phát hiện, lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của xã tham gia các giải cấp huyện, cấp tỉnh. Bên cạnh đó, xã đã có cơ chế kích cầu cho các thôn một phần kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, khu thể thao cho các thôn. Nhờ đó, khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao của các thôn, trên địa bàn xã có diện tích từ 1.000 - 1.500m2, được xây dựng khang trang, với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của nhân dân. Bằng việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, tổ chức nhiều hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa... Đến nay, toàn xã có 7/7 thôn, có các câu lạc bộ (CLB) TDTT, như: CLB bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền hơi ; 7/7 thôn, có sân thể thao, như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền; tỷ lệ người dân trong xã tham gia luyện tập TDTT đạt trên 45%...

Từ các hoạt động thể dục - thể thao, đã lựa chọn nhiều gương mặt tiêu biểu tham gia giải thể thao của huyện đã gặt hái được nhiều thành tích cao.

Hoạt động phong trào TDTT xã Thọ Thanh có tầm quan trọng đặc biệt trong việc chăm lo, bồi dưỡng sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT quần chúng đã lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Để phong trào TDTT ngày càng phát triển, xã Thọ Thanh tiếp tục quan tâm và có nhiều cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập TDTT. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức nhiều giải thể thao trong các dịp lễ, tết; khuyến khích các thôn, các đoàn thể, nhà trường thành lập thêm CLB, nhóm TDTT để giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tại địa phương cơ sở.

Sỹ Nam

Phát triển phong trào thể dục - thể thao ở xã Thọ Thanh

Đăng lúc: 24/07/2019 14:04:48 (GMT+7)

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục - thể thao luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Các hoạt động TDTT đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết cho nhân dân.

Phát triển phong trào thể dục - thể thao ở xã Thọ Thanh

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục - thể thao luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Các hoạt động TDTT đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết cho nhân dân.

IMG_1569 (1).jpg

Từ các hoạt động thể dục - thể thao của các thôn, đã lựa chọn nhiều gương mặt tiêu biểu tham gia giải thể thao của xã, huyện.

Vào mỗi buổi sáng và cuối buổi chiều từ già trẻ, trai gái ở thôn văn hóa thôn Hồng Kỳ lại tích cực luyện tập thể thao. Theo ông Lê Sỹ Tốt, Bí thư, Trưởng thôn: Để phong trào TDTT của Thôn phát triển, Thôn đã quan tâm xây dựng sân thể thao, mua sắm dụng cụ, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động TDTT của người dân, đồng thời thường xuyên tổ chức, tham gia các giải đấu; đẩy mạnh xã hội hóa trong duy trì, tổ chức các hoạt động TDTT. Năm nào làng cũng vận động được khoảng 10 - 15 triệu đồng, tổ chức giải bóng đá mini, bóng chuyền tại lễ hội cầu phúc Đình làng hồ vào ngày 13/2 Âm lịch cho thanh, thiếu nhi trong thôn và tham gia các giải do xã tổ chức. Nhờ đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động, đến nay phong trào TDTT ở thôn văn hóa Hồng kỳ đã phát triển với hơn 40% số dân thường xuyên tham gia tập TDTT.

Các hoạt động phong trào thể dục - thể thao, quần chúng tại địa phương.

Cũng giống như thôn Hồng Kỳ, nhiều thôn khác như Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Đông Xuân phong trào TDTT quần chúng được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Để thúc đẩy phong trào TDTT, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc luyện tập TDTT thường xuyên cho nhân dân. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết xã tổ chức các giải thể thao truyền thống, như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cờ tướng... Qua các giải, phát hiện, lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của xã tham gia các giải cấp huyện, cấp tỉnh. Bên cạnh đó, xã đã có cơ chế kích cầu cho các thôn một phần kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, khu thể thao cho các thôn. Nhờ đó, khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao của các thôn, trên địa bàn xã có diện tích từ 1.000 - 1.500m2, được xây dựng khang trang, với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của nhân dân. Bằng việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, tổ chức nhiều hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa... Đến nay, toàn xã có 7/7 thôn, có các câu lạc bộ (CLB) TDTT, như: CLB bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền hơi ; 7/7 thôn, có sân thể thao, như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền; tỷ lệ người dân trong xã tham gia luyện tập TDTT đạt trên 45%...

Từ các hoạt động thể dục - thể thao, đã lựa chọn nhiều gương mặt tiêu biểu tham gia giải thể thao của huyện đã gặt hái được nhiều thành tích cao.

Hoạt động phong trào TDTT xã Thọ Thanh có tầm quan trọng đặc biệt trong việc chăm lo, bồi dưỡng sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT quần chúng đã lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Để phong trào TDTT ngày càng phát triển, xã Thọ Thanh tiếp tục quan tâm và có nhiều cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập TDTT. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức nhiều giải thể thao trong các dịp lễ, tết; khuyến khích các thôn, các đoàn thể, nhà trường thành lập thêm CLB, nhóm TDTT để giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tại địa phương cơ sở.

Sỹ Nam