Viễn thông Thường Xuân tập huấn cổng thông tin điện tử cho xã Thọ Thanh

Ngày 12/03/2014 16:21:03

Ngày 12/03 .Trung tâm viễn thông Thường Xuân đã tập huấn chuyển giao cổng thông tin điện tử cho lãnh đạo và các cán bộ xã Thọ Thanh.

Nội dung buổi tập huấn gồm những việc như sau
- Giới thiệu về cổng thông tin điện tử của xã
- Cung cấp tài khoản truy nhập cho lãnh đạo và các cán bộ viên chức
- Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử
- Giải đáp các thắc mắc và góp ý

thuongx.jpg

Viễn thông Thường Xuân tập huấn cổng thông tin điện tử cho xã Thọ Thanh

Đăng lúc: 12/03/2014 16:21:03 (GMT+7)

Ngày 12/03 .Trung tâm viễn thông Thường Xuân đã tập huấn chuyển giao cổng thông tin điện tử cho lãnh đạo và các cán bộ xã Thọ Thanh.

Nội dung buổi tập huấn gồm những việc như sau
- Giới thiệu về cổng thông tin điện tử của xã
- Cung cấp tài khoản truy nhập cho lãnh đạo và các cán bộ viên chức
- Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử
- Giải đáp các thắc mắc và góp ý

thuongx.jpg