Truy cập

Hôm nay:
78
Hôm qua:
47
Tuần này:
874
Tháng này:
1771
Tất cả:
162439

Ủy ban MTTQ Xã và các các tổ chức chính trị xã hội xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁCTỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI XÃ
1. Mặt Trận Tổ Quốc xã
1. Chủ tịch: Lê Văn Biên
Điện thoại: 0342..438.565
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch: :Lê Sỹ Sang
Điện thoại: 0904.970.743
Thư điện tử:
2. Hội Phụ Nữ xã
Chủ tịch: Lê Thị Hòa
Điện thoại: 0352..624.170
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Lê Thị Thương
Điện thoại: 0777.303.098
3. Đoàn Thanh Niên xã
Bí thư: Lê Văn Công
Điện thoại: 0914.122.490
Thư điện tử:
Phó Bí thư: Lê Thị Hạnh
Điện thoại: 0349.784.797
4. Hội Nông Dân xã
Chủ tịch: Lê Văn Duẩn
Điện thoại: 0943..024..998
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Trần Ngọc Hà
Điện thoại: 0947.907.597
5. Hội Cựu Chiến Binh xã
Chủ tịch: Lê Văn Phương
Điện thoại: 0856.341.017
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Lê Sỹ Độ
Điện thoại: 0914.684.051
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁCTỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI XÃ
1. Mặt Trận Tổ Quốc xã
1. Chủ tịch: Lê Văn Biên
Điện thoại: 0342..438.565
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch: :Lê Sỹ Sang
Điện thoại: 0904.970.743
Thư điện tử:
2. Hội Phụ Nữ xã
Chủ tịch: Lê Thị Hòa
Điện thoại: 0352..624.170
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Lê Thị Thương
Điện thoại: 0777.303.098
3. Đoàn Thanh Niên xã
Bí thư: Lê Văn Công
Điện thoại: 0914.122.490
Thư điện tử:
Phó Bí thư: Lê Thị Hạnh
Điện thoại: 0349.784.797
4. Hội Nông Dân xã
Chủ tịch: Lê Văn Duẩn
Điện thoại: 0943..024..998
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Trần Ngọc Hà
Điện thoại: 0947.907.597
5. Hội Cựu Chiến Binh xã
Chủ tịch: Lê Văn Phương
Điện thoại: 0856.341.017
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Lê Sỹ Độ
Điện thoại: 0914.684.051