Tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022

Tin tức sự kiện

Tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022Tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022
Tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022Tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022
Lẽ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022 -...Lẽ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022 - 2023 và Phát động tuần lễ học tập suốt đời
Giao lưu dân vũ thể thao năm 2022Giao lưu dân vũ thể thao năm 2022
Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Thường...Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2022
HỘI NGHỊ triển khai Nghị quyết TW5, khóa XIII và chuyên đề...HỘI NGHỊ triển khai Nghị quyết TW5, khóa XIII và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XĨ, đảng bộ huyện lần thứ XX, về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
HỘI NGHỊ triển khai Nghị quyết TW5, khóa XIII và chuyên đề...HỘI NGHỊ triển khai Nghị quyết TW5, khóa XIII và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XĨ, đảng bộ huyện lần thứ XX, về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
HỘI NGHỊ triển khai Nghị quyết TW5, khóa XIII và chuyên đề...HỘI NGHỊ triển khai Nghị quyết TW5, khóa XIII và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XĨ, đảng bộ huyện lần thứ XX, về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thông tin nội bộ

Kết quả đạt được trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới

Xã Thọ Thanh đang quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2019. Để có được kết quả như vậy nhiệm vụ đặt ra cho xã cần tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với toàn đảng bộ và nhân dân trong xã quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Tin thế giới

Thủ tướng: Quyết làm cho được Chính phủ điện tử

Sáng 23-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.