ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THANH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Ngày 21/05/2020 16:25:41

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, ngày 18-19/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Thanh tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_5420.JPG

IMG_5413.JPG

Đảng bộ xã đã tổ chức dâng hương tri ân, báo cáo chương trình Đại hội với Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sỹ trước phiên họp trù bị tại Nhà bia tưởng niệm.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, ngày 18-19/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Thanh tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên chính thức của Đại hội, về dự với Đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Nam – Bí thư huyện ủy – CTHĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, thường trực UBND huyện.

Trong 05 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ Thanh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện chính trị, xã hội ổn định, đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân được tăng cường; có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của huyện đã tác động tích cực đến phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ; tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư còn hạn chế, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thị trường không ổn định, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, một phần do tác động của tình hình kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng. Trước tình hình đó, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kết quả cụ thể như sau:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2021 đạt 15,86%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36,2 triệu đồng, đạt 109,7% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp-TTCN; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản.

Với phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã đã đưa ra Nghị Quyết với 25 Chỉ tiêu, 02 chương trình trọng tâm và các khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, trong đó: tái cử 13 đồng chí, tham gia lần đầu 02 đồng chí.

IMG_5414.JPG

ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THANH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Đăng lúc: 21/05/2020 16:25:41 (GMT+7)

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, ngày 18-19/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Thanh tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_5420.JPG

IMG_5413.JPG

Đảng bộ xã đã tổ chức dâng hương tri ân, báo cáo chương trình Đại hội với Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sỹ trước phiên họp trù bị tại Nhà bia tưởng niệm.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, ngày 18-19/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Thanh tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên chính thức của Đại hội, về dự với Đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Nam – Bí thư huyện ủy – CTHĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, thường trực UBND huyện.

Trong 05 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ Thanh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện chính trị, xã hội ổn định, đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân được tăng cường; có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của huyện đã tác động tích cực đến phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ; tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư còn hạn chế, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thị trường không ổn định, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, một phần do tác động của tình hình kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng. Trước tình hình đó, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kết quả cụ thể như sau:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2021 đạt 15,86%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36,2 triệu đồng, đạt 109,7% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp-TTCN; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản.

Với phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã đã đưa ra Nghị Quyết với 25 Chỉ tiêu, 02 chương trình trọng tâm và các khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, trong đó: tái cử 13 đồng chí, tham gia lần đầu 02 đồng chí.

IMG_5414.JPG