Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
47
Tuần này:
887
Tháng này:
1784
Tất cả:
162452

Công đoàn xã Thọ Thanh 15 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 24/07/2019 15:04:20

Công đoàn xã Thọ Thanh luôn nỗ lực cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động để xứng đáng là người đại diện, chỗ dựa tin cậy của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Công đoàn cơ quan xã Thọ Thanh cósố lượng cán bộ, đoàn viên là 43 người. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của liên đoàn Lao động huyện Thường Xuân, của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên; mặc dù phải đảm nhiệm một khối lượng lớn công việc do tính chất đặc thù hoạt động của cơ quan UBND xã nên Công đoàn phải nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát các nhiệm vụ chính trịị của xã để triển khai, định hướng nội dung hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn.

Là tổ chức quần chúng có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Công đoàn xã Thọ Thanh đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoach hoạt động của Liên đoàn lao động huyện để kịp thời phổ biến và triển khai tới các cán bộ, đoàn viên, trong đó chú trọng công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định, đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp chuyên môn cùng cấp tăng cường giáo dục tư tưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; thực hiện cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, xây dựng nền nếp tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, trong đó, nổi bật là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc lao động, duy trì việc đeo thẻ công chức, viên chức trong giờ hành chính tại cơ quan UBND xã v.v…

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chăm lo đến đời sống cán bộ công chức và người lao động, đảm bảo tiền lương, phụ cấp hàng tháng nhận cấp đầy đủ, thường xuyên; thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ công chức và người lao động không may ốm đau, hiếu hỉ, nhân các ngày lễ Tết đều có quà động viên như ngày tết thiếu nhi 1/6, tết trung thu đều có quà cho cán bộ công chức và con em cán bộ

Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động bằng việc làm cụ thể thiết thực như tổ chức cho cán bộ công chức và người lao động giao lưu bóng chuyền, bóng đá với các xã như xã Luận Thành, cụm thi đua số 2, con em người địa phương đang công tác trong ngành giáo dục, tham giải bóng chuyền nữ chào mừng ngày 8/3 và do công đoàn huyện tổ chức, tham gia giải bóng chuyền nhân dịp lễ cầu phúc đình làng hồ, tham gia các hoạt động TDTT trong dịp hè, tham gia giải bóng chuyền chào mừng ngày thành lập hội LHPNVN 20/10, thành lập đội văn nghệ chào mừng đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thọ Thanh ... không ngừng động viên CBCC & NLĐ luyện tập TDTT rèn luyện sức khỏe.

- Chế độ chính sách hàng năm được quan tâm, chú trọng. Xét nâng bậc lương, chuyển ngạch lương đảm bảo công khai, dân chủ đúng Luật, động viên tinh thần cán bộ, công chức và người lao động hăng say làm việc hiệu quả hơn.Đảm bảo cơ bản điều kiện và phương tiện làm việc cho cán bộ công chức và người lao động làm việc tốt hơn

(Đoàn viên công đoàn tham gia lao động)

(Đội bóng Công đoàn xã tham gia gia giải bóng chuyền nhân dịp lễ hội cầu phúc đình làng Hồ)

(CB, CC, NLĐ nữ trong cơ quan xã Thọ Thanh)

(Đoàn viên CĐ xã tham gia giải bóng chuyền nhân dịp này thành lập HLHPNVN 20/10)

(Giao lưu bóng chuyền với công đoàn UBND xã Xuân Dương huyện Thường Xuân)

Sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đoàn viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng và thắt chặt mối đoàn kết trên dưới một lòng trong cơ quan xã Thọ Thanh.

(Nguồn: Công đoàn cơ quanxã Thọ Thanh)

Công đoàn xã Thọ Thanh 15 năm xây dựng và trưởng thành

Đăng lúc: 24/07/2019 15:04:20 (GMT+7)

Công đoàn xã Thọ Thanh luôn nỗ lực cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động để xứng đáng là người đại diện, chỗ dựa tin cậy của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Công đoàn cơ quan xã Thọ Thanh cósố lượng cán bộ, đoàn viên là 43 người. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của liên đoàn Lao động huyện Thường Xuân, của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên; mặc dù phải đảm nhiệm một khối lượng lớn công việc do tính chất đặc thù hoạt động của cơ quan UBND xã nên Công đoàn phải nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát các nhiệm vụ chính trịị của xã để triển khai, định hướng nội dung hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn.

Là tổ chức quần chúng có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Công đoàn xã Thọ Thanh đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoach hoạt động của Liên đoàn lao động huyện để kịp thời phổ biến và triển khai tới các cán bộ, đoàn viên, trong đó chú trọng công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định, đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp chuyên môn cùng cấp tăng cường giáo dục tư tưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; thực hiện cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, xây dựng nền nếp tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, trong đó, nổi bật là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc lao động, duy trì việc đeo thẻ công chức, viên chức trong giờ hành chính tại cơ quan UBND xã v.v…

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chăm lo đến đời sống cán bộ công chức và người lao động, đảm bảo tiền lương, phụ cấp hàng tháng nhận cấp đầy đủ, thường xuyên; thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ công chức và người lao động không may ốm đau, hiếu hỉ, nhân các ngày lễ Tết đều có quà động viên như ngày tết thiếu nhi 1/6, tết trung thu đều có quà cho cán bộ công chức và con em cán bộ

Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động bằng việc làm cụ thể thiết thực như tổ chức cho cán bộ công chức và người lao động giao lưu bóng chuyền, bóng đá với các xã như xã Luận Thành, cụm thi đua số 2, con em người địa phương đang công tác trong ngành giáo dục, tham giải bóng chuyền nữ chào mừng ngày 8/3 và do công đoàn huyện tổ chức, tham gia giải bóng chuyền nhân dịp lễ cầu phúc đình làng hồ, tham gia các hoạt động TDTT trong dịp hè, tham gia giải bóng chuyền chào mừng ngày thành lập hội LHPNVN 20/10, thành lập đội văn nghệ chào mừng đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thọ Thanh ... không ngừng động viên CBCC & NLĐ luyện tập TDTT rèn luyện sức khỏe.

- Chế độ chính sách hàng năm được quan tâm, chú trọng. Xét nâng bậc lương, chuyển ngạch lương đảm bảo công khai, dân chủ đúng Luật, động viên tinh thần cán bộ, công chức và người lao động hăng say làm việc hiệu quả hơn.Đảm bảo cơ bản điều kiện và phương tiện làm việc cho cán bộ công chức và người lao động làm việc tốt hơn

(Đoàn viên công đoàn tham gia lao động)

(Đội bóng Công đoàn xã tham gia gia giải bóng chuyền nhân dịp lễ hội cầu phúc đình làng Hồ)

(CB, CC, NLĐ nữ trong cơ quan xã Thọ Thanh)

(Đoàn viên CĐ xã tham gia giải bóng chuyền nhân dịp này thành lập HLHPNVN 20/10)

(Giao lưu bóng chuyền với công đoàn UBND xã Xuân Dương huyện Thường Xuân)

Sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đoàn viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng và thắt chặt mối đoàn kết trên dưới một lòng trong cơ quan xã Thọ Thanh.

(Nguồn: Công đoàn cơ quanxã Thọ Thanh)