Truy cập

Hôm nay:
90
Hôm qua:
47
Tuần này:
886
Tháng này:
1783
Tất cả:
162451

Những thay đổi trong công tác thu tại xã Thọ Thanh

Ngày 25/07/2019 14:35:05

Nhận thấy những vấn đề bất cập như vậy, đầu năm 2019 bộ phận ngân sách xã đã tham mưu cho UBND xã, UBND xã đã họp thống nhất cử cán bộ xã trực tiếp thu đến hộ nhân dân, đồng thời khi nhân dân đến giao dịch tại xã bộ phận một cửa sẽ đối chiếu, nếu hộ nào chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp bộ phận này trực tiếp vận động hộ dân giao nộp.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI XÃ THỌ THANH, HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ HƠN VÀTHUẬN TIỆN HƠN CHO NGƯỜI DÂN ĐẾN GIAO NỘP

Thọ Thanh là xã thuần nông của huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa, đời sống của nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy điều kiện kinh tế xã hội ở đây đang còn gặp không ít khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách tại địa phương, do không có nhiều hoạt động thương mại, các công ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn nên nguồn thu tại chỗ thấp chủ yếu dựa vào thu cấp ngân sách cấp trên để hoạt động. Các nguồn thu tại địa phương chỉ tập trung từ nguồn quỹ đất 5%, đất bãi bồi ven sông, các loại quỹ, các loại phí lệ phí, mỗi năm thu được khoảng hơn 100 triệu đồng.

Mặc dù nguồn thu không nhiều song công tác thu năm nào cũng chật vật, nguồn thu đã thấp tỉ lệ thu lại càng thấp hơn, cộng với đó nhiều vấn đề phát sinh trong công tác thu gây ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của địa phương.

Lâu nay xã nhờ thôn thu hộ thông qua các đợt thực hiện công tác 3 thu ở thôn. Chính vì vậy mà tỉ lệ thu đạt thấp, ngoài ra việc thống kê hộ nộp, hộ nợ đọng xảy ra nhầm lẫn gây bất bình trong nhân dân, khi có hộ nộp rồi nhưng trong danh sách nợ thôn báo về xã vẫn có tên, thậm chí có cán bộ thôn còn xâm tiêu cả tiền của xã…

Nhận thấy những vấn đề bất cập như vậy, đầu năm 2019 bộ phận ngân sách xã đã tham mưu cho UBND xã, UBND xã đã họp thống nhất cử cán bộ xã trực tiếp thu đến hộ nhân dân, đồng thời khi nhân dân đến giao dịch tại xã bộ phận một cửa sẽ đối chiếu, nếu hộ nào chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp bộ phận này trực tiếp vận động hộ dân giao nộp.

67186655_713848745704164_5340539464592654336_n.jpg

67310472_920582234958252_2247011693949353984_n.jpg

Người dân thực hiện giao nộp nghĩa vụ khi giao dịch tại bộ phận một cửa

Nhờ cách làm mới với nhiều thuận lợi cho cả người thu và người đến giao nộp như vậy, 6 tháng đầu năm 2019 công tác thu ở xã đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tỉ lệ thu đạt hơn 50% kế hoạch năm, mọi thắc mắc của nhân dân được cán bộ giải thích cặn kẽ, nhân dân tin tưởng và vui vẻ thực hiện nghĩa vụ đóng góp của mình đối với Nhà nước. Mặc dù cách làm và việc làm không có gì to tát song hiệu quả về mặt xã hội và trong công tác quản lý Nhà nước là rất lớn, góp phần giúp cho chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

Những thay đổi trong công tác thu tại xã Thọ Thanh

Đăng lúc: 25/07/2019 14:35:05 (GMT+7)

Nhận thấy những vấn đề bất cập như vậy, đầu năm 2019 bộ phận ngân sách xã đã tham mưu cho UBND xã, UBND xã đã họp thống nhất cử cán bộ xã trực tiếp thu đến hộ nhân dân, đồng thời khi nhân dân đến giao dịch tại xã bộ phận một cửa sẽ đối chiếu, nếu hộ nào chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp bộ phận này trực tiếp vận động hộ dân giao nộp.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI XÃ THỌ THANH, HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ HƠN VÀTHUẬN TIỆN HƠN CHO NGƯỜI DÂN ĐẾN GIAO NỘP

Thọ Thanh là xã thuần nông của huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa, đời sống của nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy điều kiện kinh tế xã hội ở đây đang còn gặp không ít khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách tại địa phương, do không có nhiều hoạt động thương mại, các công ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn nên nguồn thu tại chỗ thấp chủ yếu dựa vào thu cấp ngân sách cấp trên để hoạt động. Các nguồn thu tại địa phương chỉ tập trung từ nguồn quỹ đất 5%, đất bãi bồi ven sông, các loại quỹ, các loại phí lệ phí, mỗi năm thu được khoảng hơn 100 triệu đồng.

Mặc dù nguồn thu không nhiều song công tác thu năm nào cũng chật vật, nguồn thu đã thấp tỉ lệ thu lại càng thấp hơn, cộng với đó nhiều vấn đề phát sinh trong công tác thu gây ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của địa phương.

Lâu nay xã nhờ thôn thu hộ thông qua các đợt thực hiện công tác 3 thu ở thôn. Chính vì vậy mà tỉ lệ thu đạt thấp, ngoài ra việc thống kê hộ nộp, hộ nợ đọng xảy ra nhầm lẫn gây bất bình trong nhân dân, khi có hộ nộp rồi nhưng trong danh sách nợ thôn báo về xã vẫn có tên, thậm chí có cán bộ thôn còn xâm tiêu cả tiền của xã…

Nhận thấy những vấn đề bất cập như vậy, đầu năm 2019 bộ phận ngân sách xã đã tham mưu cho UBND xã, UBND xã đã họp thống nhất cử cán bộ xã trực tiếp thu đến hộ nhân dân, đồng thời khi nhân dân đến giao dịch tại xã bộ phận một cửa sẽ đối chiếu, nếu hộ nào chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp bộ phận này trực tiếp vận động hộ dân giao nộp.

67186655_713848745704164_5340539464592654336_n.jpg

67310472_920582234958252_2247011693949353984_n.jpg

Người dân thực hiện giao nộp nghĩa vụ khi giao dịch tại bộ phận một cửa

Nhờ cách làm mới với nhiều thuận lợi cho cả người thu và người đến giao nộp như vậy, 6 tháng đầu năm 2019 công tác thu ở xã đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tỉ lệ thu đạt hơn 50% kế hoạch năm, mọi thắc mắc của nhân dân được cán bộ giải thích cặn kẽ, nhân dân tin tưởng và vui vẻ thực hiện nghĩa vụ đóng góp của mình đối với Nhà nước. Mặc dù cách làm và việc làm không có gì to tát song hiệu quả về mặt xã hội và trong công tác quản lý Nhà nước là rất lớn, góp phần giúp cho chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.