Một số hoạt động của UBND xã Thọ Thanh trong thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"

Ngày 14/07/2023 09:33:55

Ngày 21/3/2023 tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã Thọ Thanh, UBND xã Thọ Thanh đã Tổ chức Lễ ra mắt và tập huấn mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ".

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, côngchức, người lao động trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là công tác dân vận của chính quyền để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền cáccấp. Từ đó thuận lợi cho việc triển khai các chương trình kế hoạch ở địa phương sở, mà trọng tâm huy động nhân dân tập trung cao độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn theo hướng hiện đại sáng - xanh - sạch - đẹp thân thiện.

Ban điều hành thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"

Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận của chính quyền, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Việc triển khai mô hình phải góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận của chính quyền, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính.

Đ/c Phạm Trọng Dũng - Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại Lễ ra mắt

Thực hiện nội dung trong mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ", ngày 13/7/2023 đại diện lãnh đạo UBND xã Thọ Thanh đã trao "Thư chúc mừng" và Giấy khai sinh cho công dân đi khai sinh cho con.

Đ/c Lê Hữu Giang - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban điều hành mô hình trao "Thư chúc mừng" cho công dân đi khai sinh cho con

Một số hoạt động của UBND xã Thọ Thanh trong thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"

Đăng lúc: 14/07/2023 09:33:55 (GMT+7)

Ngày 21/3/2023 tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã Thọ Thanh, UBND xã Thọ Thanh đã Tổ chức Lễ ra mắt và tập huấn mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ".

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, côngchức, người lao động trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là công tác dân vận của chính quyền để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền cáccấp. Từ đó thuận lợi cho việc triển khai các chương trình kế hoạch ở địa phương sở, mà trọng tâm huy động nhân dân tập trung cao độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn theo hướng hiện đại sáng - xanh - sạch - đẹp thân thiện.

Ban điều hành thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"

Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận của chính quyền, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Việc triển khai mô hình phải góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận của chính quyền, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính.

Đ/c Phạm Trọng Dũng - Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại Lễ ra mắt

Thực hiện nội dung trong mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ", ngày 13/7/2023 đại diện lãnh đạo UBND xã Thọ Thanh đã trao "Thư chúc mừng" và Giấy khai sinh cho công dân đi khai sinh cho con.

Đ/c Lê Hữu Giang - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban điều hành mô hình trao "Thư chúc mừng" cho công dân đi khai sinh cho con

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)