Hội đồng nhân dân xã Thọ Thanh tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân xã khoá XXI , nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 05/07/2023 14:50:14

Chiều ngày 30/6/2023, tại Trung tâm văn hóa xã Thọ Thanh, Hội đồng nhân dân xã Thọ Thanh đã tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự kỳ họp có đồng chí Cầm Bá Tiệp - Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, Tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại 02 xã Thọ Thanh - Xuân cao khóa XXI, các ông bà là đại biểu HĐND xã Thọ Thanh khóa XXI; trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn xã; Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận,Trưởng các thôn trên địa bàn toàn xã.

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Thọ Thanh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm 01 đại biểu HĐND xã và chức danh Trưởng ban kinh tế HĐND xã Thọ Thanh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Năm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thọ Thanh do được điều động công tác. Tại kỳ họp đã bầu bổ sung chức danh trưởng Ban kinh tế, trưởng Ban pháp chế, phó Ban pháp chế HĐND xã khóa XXI. Kết quả ông Lê Văn Biên - Đại biểu HĐND xã, chủ tịch UBMTTQ xã trúng cử chức danh trưởng Ban kinh tế HĐND xã khóa XXI, ông Lê Văn Phương - Đại biểu HĐND xã, chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã trúng cử chức danh trưởng Ban pháp chế HĐND xã khóa XXI, bà Đỗ Thị Sinh - Đại biểu HĐND xã trúng cử chức danh phó Ban pháp chế HĐND xã khóa XXI.

Tặng hoa và quà cho đ/c Lê Văn Năm

nguyên trưởng Ban kinh tế H ĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Thọ Thanh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã nghe 07 báo cáo của UBND xã, 04 báo cáo của HĐND xã, thông qua 05 tờ trình, 05 nghị quyết. Tại kỳ họp đã nghe, tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến kỳ họp, đồng thời tiếp thu và tổng hợp báo cáo cấp trên về những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền.

Đ/c Lê Hữu Giang - Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu,

giải trình các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Thọ Thanh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân xã Thọ Thanh tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân xã khoá XXI , nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 05/07/2023 14:50:14 (GMT+7)

Chiều ngày 30/6/2023, tại Trung tâm văn hóa xã Thọ Thanh, Hội đồng nhân dân xã Thọ Thanh đã tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự kỳ họp có đồng chí Cầm Bá Tiệp - Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, Tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại 02 xã Thọ Thanh - Xuân cao khóa XXI, các ông bà là đại biểu HĐND xã Thọ Thanh khóa XXI; trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn xã; Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận,Trưởng các thôn trên địa bàn toàn xã.

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Thọ Thanh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm 01 đại biểu HĐND xã và chức danh Trưởng ban kinh tế HĐND xã Thọ Thanh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Năm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thọ Thanh do được điều động công tác. Tại kỳ họp đã bầu bổ sung chức danh trưởng Ban kinh tế, trưởng Ban pháp chế, phó Ban pháp chế HĐND xã khóa XXI. Kết quả ông Lê Văn Biên - Đại biểu HĐND xã, chủ tịch UBMTTQ xã trúng cử chức danh trưởng Ban kinh tế HĐND xã khóa XXI, ông Lê Văn Phương - Đại biểu HĐND xã, chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã trúng cử chức danh trưởng Ban pháp chế HĐND xã khóa XXI, bà Đỗ Thị Sinh - Đại biểu HĐND xã trúng cử chức danh phó Ban pháp chế HĐND xã khóa XXI.

Tặng hoa và quà cho đ/c Lê Văn Năm

nguyên trưởng Ban kinh tế H ĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Thọ Thanh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã nghe 07 báo cáo của UBND xã, 04 báo cáo của HĐND xã, thông qua 05 tờ trình, 05 nghị quyết. Tại kỳ họp đã nghe, tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến kỳ họp, đồng thời tiếp thu và tổng hợp báo cáo cấp trên về những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền.

Đ/c Lê Hữu Giang - Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu,

giải trình các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Thọ Thanh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)