Tổng kết 05 năm Cựu chiến binh gương mẫu

Ngày 24/10/2019 14:21:05

Qua đánh giá kết quả phong trào CCB gương mẫu giai đoạn ( 2014- 2019) của Hội CCB xã Thọ Thanh, đã xuất hiện được nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực và đã được chính quyền cơ sở và các cấp hội biểu dương khen thưởng kịp thời, nhằm thúc đẩy nhân rộng các điển hình trong giai đoạn tiếp theo./.

Trong 5 năm qua, giai đoạn ( 2014 – 2019), phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB xã Thọ Thanh, đã gắn kết với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đã đoàn kết đoàn kết các thế hệ CCB trong toàn xã, không ngừng phát huy bản chất truyền thống “ Bộ Đội Cụ Hồ” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mục tiêu, các chỉ tiêu thi đua giai đoạn (2014 – 2019); xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dưng Đảng, bảo vệ chính quyền, phong trào CCB tham gia giúp nhau phát triển kinh tế, có thu nhập chính đáng, cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Thọ Thanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng – an ninh theo nghị quyết của Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ (2015 – 2020) đề ra, góp phần xây dựng thành công mục tiêu quốc gia trong xây dựng NTM của xã Thọ Thanh vào năm 2019.

Sáng ngày 22/4/2019, Hội CCB xã Thọ Thanh, đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “ CCB gương mẫu” giai đoạn ( 2014- 2019). Thành công tốt đẹp.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị, Hội rất vinh dự được chào đón các đồng chí:

Đồng chí. Lê Văn Bình, chủ tich Hội CCB huyện Thường Xuân; đồng chí. Cầm Thị Phượng, Huyện ủy viên – Bí thư Đảng Bộ xã Thọ Thanh, đây là thể hiện sự quan tâm, theo dỏi sâu sát của các cấp lãnh đạo đối với công tác CCB ở cơ sở.

Qua đánh giá kết quả phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn ( 2014- 2019) của Hội CCB xã Thọ Thanh, đã xuất hiện được nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực và đã được chính quyền cơ sở và các cấp hội biểu dương khen thưởng kịp thời, nhằm thúc đẩy nhân rộng các điển hình trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng kết 05 năm Cựu chiến binh gương mẫu

Đăng lúc: 24/10/2019 14:21:05 (GMT+7)

Qua đánh giá kết quả phong trào CCB gương mẫu giai đoạn ( 2014- 2019) của Hội CCB xã Thọ Thanh, đã xuất hiện được nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực và đã được chính quyền cơ sở và các cấp hội biểu dương khen thưởng kịp thời, nhằm thúc đẩy nhân rộng các điển hình trong giai đoạn tiếp theo./.

Trong 5 năm qua, giai đoạn ( 2014 – 2019), phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB xã Thọ Thanh, đã gắn kết với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đã đoàn kết đoàn kết các thế hệ CCB trong toàn xã, không ngừng phát huy bản chất truyền thống “ Bộ Đội Cụ Hồ” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mục tiêu, các chỉ tiêu thi đua giai đoạn (2014 – 2019); xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dưng Đảng, bảo vệ chính quyền, phong trào CCB tham gia giúp nhau phát triển kinh tế, có thu nhập chính đáng, cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Thọ Thanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng – an ninh theo nghị quyết của Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ (2015 – 2020) đề ra, góp phần xây dựng thành công mục tiêu quốc gia trong xây dựng NTM của xã Thọ Thanh vào năm 2019.

Sáng ngày 22/4/2019, Hội CCB xã Thọ Thanh, đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “ CCB gương mẫu” giai đoạn ( 2014- 2019). Thành công tốt đẹp.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị, Hội rất vinh dự được chào đón các đồng chí:

Đồng chí. Lê Văn Bình, chủ tich Hội CCB huyện Thường Xuân; đồng chí. Cầm Thị Phượng, Huyện ủy viên – Bí thư Đảng Bộ xã Thọ Thanh, đây là thể hiện sự quan tâm, theo dỏi sâu sát của các cấp lãnh đạo đối với công tác CCB ở cơ sở.

Qua đánh giá kết quả phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn ( 2014- 2019) của Hội CCB xã Thọ Thanh, đã xuất hiện được nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực và đã được chính quyền cơ sở và các cấp hội biểu dương khen thưởng kịp thời, nhằm thúc đẩy nhân rộng các điển hình trong giai đoạn tiếp theo.