Mô hình công tác hội phụ nữ xã Thọ Thanh

Ngày 24/10/2019 14:19:16

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao, cán bộ, hội viên xã nhà sẽ xây dựng thành công mô hình Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã về đích NTM trong năm 2019.

Về xã Thọ Thanh hôm nay trên những tuyến đường liên thôn, hình ảnh mà mọi người dân đã nhìn thấy dố là: Hai bên hành lang đường không còn rác thải và cỏ dại mà thay thế vào đó là những đường hoa, bồn hoa rực rỡ sắc màu tạo cảnh quan môi trường mới giàu sức sống có được thành qủa như hôm nay là có sự đồng lòng của cán bộ, hội viên phụ nữ xã nhà quyết tâm xây dựng mô hình “ Trông hoa thay thế cỏ dại bên đường” góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Xây dựng gia đinh 5 không, 3 sạch” và thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Lúc đầu khi mới triển khai xây dựng mô hình, các chi hội gặp không ít khó khăn do ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao. Mô hình không nhận được sự ủng hộ của hội viên vì cho rằng việc trồng hoa là việc làm không thực tế “ Trông hoa làm gì sao khong trồng rau để ăn” không nãn lòng Hội LHPN xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa phát thanh, trực tiếp qua các hội nghị và sinh hoạt các câu lạc bộ, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi hội thực hiện có hiệu quả với các chi hội thực hiện chưa hiệu quả, bên cạnh đó Hội LHPN xã chọn các giống hoa phù hợp với cảnh quan ven đường như: Hoa mười giờ, hoa sam, hoa cúc, hoa chiều tím.. cấp cho các thôn đến nay tất cả các chi hội đã triển khai và tổ chức thực hiện và cho thấy đây là mô hình thiết thực có hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc trong tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm xã đang phấn đấu cán đích NTM.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao, cán bộ, hội viên xã nhà sẽ xây dựng thành công mô hình “ Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường” góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã về đích NTM trong năm 2019.

Mô hình công tác hội phụ nữ xã Thọ Thanh

Đăng lúc: 24/10/2019 14:19:16 (GMT+7)

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao, cán bộ, hội viên xã nhà sẽ xây dựng thành công mô hình Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã về đích NTM trong năm 2019.

Về xã Thọ Thanh hôm nay trên những tuyến đường liên thôn, hình ảnh mà mọi người dân đã nhìn thấy dố là: Hai bên hành lang đường không còn rác thải và cỏ dại mà thay thế vào đó là những đường hoa, bồn hoa rực rỡ sắc màu tạo cảnh quan môi trường mới giàu sức sống có được thành qủa như hôm nay là có sự đồng lòng của cán bộ, hội viên phụ nữ xã nhà quyết tâm xây dựng mô hình “ Trông hoa thay thế cỏ dại bên đường” góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Xây dựng gia đinh 5 không, 3 sạch” và thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Lúc đầu khi mới triển khai xây dựng mô hình, các chi hội gặp không ít khó khăn do ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao. Mô hình không nhận được sự ủng hộ của hội viên vì cho rằng việc trồng hoa là việc làm không thực tế “ Trông hoa làm gì sao khong trồng rau để ăn” không nãn lòng Hội LHPN xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa phát thanh, trực tiếp qua các hội nghị và sinh hoạt các câu lạc bộ, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi hội thực hiện có hiệu quả với các chi hội thực hiện chưa hiệu quả, bên cạnh đó Hội LHPN xã chọn các giống hoa phù hợp với cảnh quan ven đường như: Hoa mười giờ, hoa sam, hoa cúc, hoa chiều tím.. cấp cho các thôn đến nay tất cả các chi hội đã triển khai và tổ chức thực hiện và cho thấy đây là mô hình thiết thực có hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc trong tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm xã đang phấn đấu cán đích NTM.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao, cán bộ, hội viên xã nhà sẽ xây dựng thành công mô hình “ Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường” góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã về đích NTM trong năm 2019.