Hội viên Hội nông dân xã Thọ Thanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Ngày 12/10/2020 14:08:38

Từ những cây trồng truyền thống trên vùng đất cát pha này bà con nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng thêm nhiều loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập và việc làm ổn định cho hội viên nông dân.

Chuyển đổi cơ cấu câu trồng bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cho hội viên nông dân xã Thọ Thanh

Thọ Thanh là một xã năm ở Thượng lưu đập bái Thượng, diện tích chủ yếu là đất cát phù xa màu mỡ rất phù hợp cho việc trồng các laoij cây màu: như Ngô, Lạc, Đậu, Sắn, Mía. Mấy năm gần đây do tình hình thời tiết hết sức khặc nghiệt, lũ lụt thường xuyên xảy ra, cộng với việc xả lũ của Hồ chứa nước Cửa Đặt huyện Thường Xuân gây nên ngập úng trên diện rộng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, sự phối kết hợp giữa UBND với hội nông dân đã tổ chức thăm quan, tập huấn khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu một số loại cây trồng có hiệu quả kinh tế và năng xuất cao . Với vai trò của mình Hội nông dân đã tập hợp, tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật để nông dân sản xuất theo kiểu tập trung hàng hóa đem lại những hiệu quả thật thiết thực.

Hội đã phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp bước đầu cơ cấu lại vùng mía và đưa các loại giống có năng xuất cao vào sản xuất. Toàn xã có 120ha mía công nghệ cao, các khâu từ cày bừa đến trồng và xử lý thuốc bảo vệ thực vật, công tác thu hoạch đều áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, kết quả thu hoạch năng xuất đạt từ 90 đến 100 tấn/ha tăng từ 25-30 tấn/ha so với mía thường. Trước đây nông dân sau thu hoạch lúa mùa thường để đất nghỉ không sản xuất trên đất 2 vụ lúa nhưng những năm gần đây được sự chuyển giao khoa học kỹ thuật và cam kết của các công ty, nông dân đã mạnh dạn đầu tư trồng các loại cây như: Khoai tây, ớt diện tích từ 15-20ha/vụ, những chi hội làm tốt như: Hồng kỳ, Đông Xuân, Thôn 1 đã đem lại thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Hội nông dân đã vận động các hộ có nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng tập trung trang trại, gia trại tích tụ ruộng đất trồng các laoij cây ăn quả và phối hợp chăn nuôi như: Gia đình chị: Hoàng Thị Lài thôn Hồng kỳ, Gia đình Anh Nguyễn Văn Viên thôn Đông Xuân, gia đình Ông: Lê Hữu Ngọc thôn 3 hiện đang đầu tư trồng từ 4-5ha cây bưởi diễn, bưởi đỏ Tân Lạc.

Được sự hỗ trợ từ các chương trình đầu tư về nông nghiệp của nhà nước và sự phối hợp đầu tư khóa học kỹ thuật, vốn của công ty đường lam son và sự mạnh dạn mở rộng sản xuất của HTX dịch vụ nông nghiệp đã đầu tư làm 2 mô hình nhà màn, nhà lưới với diện tích 3000m2 với giá trị trên 700.000.000đ để trồng cây Dưa lê kim Hoàng Hậu thu vụ đầu đã có năng xuất đạt 30taans/ha, sau khi trừ các khoản chi phí dầu tư đạt 500 triệu/ha. Đem lại sự phấn khởi cho người lao động ngoài ra HTX dịch vụ còn trồng thử nghiệm 1,0ha cây Bạc Hà để làm dược liệu, cây dưa hấu.

Từ những cây trồng truyền thống trên vùng đất cát pha này bà con nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng thêm nhiều loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập và việc làm ổn định cho hội viên nông dân.

Môi trường sản xuất được cải thiện, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi phù hợp đã đem lại sự phấn khởi cho hội viên nông dân xã Thọ Thanh. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm và xã về đích nông thôn mới trong quý 3 năm 2019 không những đời sống vật chất được nâng cao mà hội viên nông dân còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự được chú trọng, đây là những tiêu chí quan trọng để xây dựng NTM bền vững.

Hội viên Hội nông dân xã Thọ Thanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đăng lúc: 12/10/2020 14:08:38 (GMT+7)

Từ những cây trồng truyền thống trên vùng đất cát pha này bà con nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng thêm nhiều loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập và việc làm ổn định cho hội viên nông dân.

Chuyển đổi cơ cấu câu trồng bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cho hội viên nông dân xã Thọ Thanh

Thọ Thanh là một xã năm ở Thượng lưu đập bái Thượng, diện tích chủ yếu là đất cát phù xa màu mỡ rất phù hợp cho việc trồng các laoij cây màu: như Ngô, Lạc, Đậu, Sắn, Mía. Mấy năm gần đây do tình hình thời tiết hết sức khặc nghiệt, lũ lụt thường xuyên xảy ra, cộng với việc xả lũ của Hồ chứa nước Cửa Đặt huyện Thường Xuân gây nên ngập úng trên diện rộng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, sự phối kết hợp giữa UBND với hội nông dân đã tổ chức thăm quan, tập huấn khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu một số loại cây trồng có hiệu quả kinh tế và năng xuất cao . Với vai trò của mình Hội nông dân đã tập hợp, tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật để nông dân sản xuất theo kiểu tập trung hàng hóa đem lại những hiệu quả thật thiết thực.

Hội đã phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp bước đầu cơ cấu lại vùng mía và đưa các loại giống có năng xuất cao vào sản xuất. Toàn xã có 120ha mía công nghệ cao, các khâu từ cày bừa đến trồng và xử lý thuốc bảo vệ thực vật, công tác thu hoạch đều áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, kết quả thu hoạch năng xuất đạt từ 90 đến 100 tấn/ha tăng từ 25-30 tấn/ha so với mía thường. Trước đây nông dân sau thu hoạch lúa mùa thường để đất nghỉ không sản xuất trên đất 2 vụ lúa nhưng những năm gần đây được sự chuyển giao khoa học kỹ thuật và cam kết của các công ty, nông dân đã mạnh dạn đầu tư trồng các loại cây như: Khoai tây, ớt diện tích từ 15-20ha/vụ, những chi hội làm tốt như: Hồng kỳ, Đông Xuân, Thôn 1 đã đem lại thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Hội nông dân đã vận động các hộ có nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng tập trung trang trại, gia trại tích tụ ruộng đất trồng các laoij cây ăn quả và phối hợp chăn nuôi như: Gia đình chị: Hoàng Thị Lài thôn Hồng kỳ, Gia đình Anh Nguyễn Văn Viên thôn Đông Xuân, gia đình Ông: Lê Hữu Ngọc thôn 3 hiện đang đầu tư trồng từ 4-5ha cây bưởi diễn, bưởi đỏ Tân Lạc.

Được sự hỗ trợ từ các chương trình đầu tư về nông nghiệp của nhà nước và sự phối hợp đầu tư khóa học kỹ thuật, vốn của công ty đường lam son và sự mạnh dạn mở rộng sản xuất của HTX dịch vụ nông nghiệp đã đầu tư làm 2 mô hình nhà màn, nhà lưới với diện tích 3000m2 với giá trị trên 700.000.000đ để trồng cây Dưa lê kim Hoàng Hậu thu vụ đầu đã có năng xuất đạt 30taans/ha, sau khi trừ các khoản chi phí dầu tư đạt 500 triệu/ha. Đem lại sự phấn khởi cho người lao động ngoài ra HTX dịch vụ còn trồng thử nghiệm 1,0ha cây Bạc Hà để làm dược liệu, cây dưa hấu.

Từ những cây trồng truyền thống trên vùng đất cát pha này bà con nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng thêm nhiều loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập và việc làm ổn định cho hội viên nông dân.

Môi trường sản xuất được cải thiện, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi phù hợp đã đem lại sự phấn khởi cho hội viên nông dân xã Thọ Thanh. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm và xã về đích nông thôn mới trong quý 3 năm 2019 không những đời sống vật chất được nâng cao mà hội viên nông dân còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự được chú trọng, đây là những tiêu chí quan trọng để xây dựng NTM bền vững.