Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
47
Tuần này:
841
Tháng này:
1738
Tất cả:
162406

Thông báo công khai thông tin người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Thọ Thanh

Ngày 16/08/2021 09:20:00

Thực hiện Công văn số: 1960/UBND-VHTT ngày 27/7/2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc thực hiện quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước và Công văn số: 2086/UBND-VHTT ngày 05/08/ 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về đăng ký, công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí theo nghị định số 09/2017/NĐ-CP.
Căn cứ Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Uỷ ban nhân dân xã Thọ Thanh thông báo công khai thông tin người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn xã Thọ Thanh cụ thể như sau:

Họ và tên: Vũ Thị Thu Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại liên hệ: 0904.402.805

Địa chỉ gmail.com: vuphuong.ldtbxh@gmail.com

* Người được ủy quyền phát ngôn

Họ và tên: Lê Hữu Giang

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại liên hệ: 0918.295.383

Địa chỉ gmail.com: lehuugiangthuongxuan@gmail.com

Việc ủy quyền phát ngôn chỉ áp dụng trong từng vụ việc cụ thể, vấn đề cụ thể, có thời hạn nhất định.

Vậy UBND xã Thọ Thanh công khai thông tin người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn xã Thọ Thanh để các cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Thông báo công khai thông tin người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Thọ Thanh

Đăng lúc: 16/08/2021 09:20:00 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số: 1960/UBND-VHTT ngày 27/7/2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc thực hiện quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước và Công văn số: 2086/UBND-VHTT ngày 05/08/ 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về đăng ký, công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí theo nghị định số 09/2017/NĐ-CP.
Căn cứ Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Uỷ ban nhân dân xã Thọ Thanh thông báo công khai thông tin người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn xã Thọ Thanh cụ thể như sau:

Họ và tên: Vũ Thị Thu Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại liên hệ: 0904.402.805

Địa chỉ gmail.com: vuphuong.ldtbxh@gmail.com

* Người được ủy quyền phát ngôn

Họ và tên: Lê Hữu Giang

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại liên hệ: 0918.295.383

Địa chỉ gmail.com: lehuugiangthuongxuan@gmail.com

Việc ủy quyền phát ngôn chỉ áp dụng trong từng vụ việc cụ thể, vấn đề cụ thể, có thời hạn nhất định.

Vậy UBND xã Thọ Thanh công khai thông tin người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn xã Thọ Thanh để các cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)