Truy cập

Hôm nay:
89
Hôm qua:
47
Tuần này:
885
Tháng này:
1782
Tất cả:
162450

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Thọ Thanh khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 04/01/2021 11:05:43

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2021; nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban của hội đồng năm 2021; nghị quyết về danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2021.

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của HĐND xã Thọ Thanh, ngày 31/12/2020, HĐND xã Thọ Thanh khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10

IMG-6852.JPG

Ông Lê Văn Năm - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp!

Về tham dự kỳ họp có các ông (bà) đại biểu HĐND huyện được bầu ở khu vực, đại biểu HĐND xã Thọ Thanh khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể;cán bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách, các hội đặc thù; các đơn vị nhà trường, trạm y tế; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận của 07 thôn trên địa bàn xã.

IMG-6853.JPG

Ông Lê Văn Biên - Chủ tịch UBMTTQ xã Thọ Thanh thông qua Thông báo của UB.MTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chương trình kỳ họp đã thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH- QP-AN năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp năm 2021….; Thông báo của UB.MTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025…

Thay mặt cho UBND, bà Vũ Thị Thu Phương - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu giải trình một số nội dung tại kỳ họp, đồng thời khẳng định sẽ bổ sung những đề xuất và giải pháp phù hợp từ các đại biểu, cử tri đưa vào kế hoạch hành động trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2021; nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban của hội đồng năm 2021; nghị quyết về danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2021.

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Thọ Thanh khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 04/01/2021 11:05:43 (GMT+7)

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2021; nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban của hội đồng năm 2021; nghị quyết về danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2021.

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của HĐND xã Thọ Thanh, ngày 31/12/2020, HĐND xã Thọ Thanh khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10

IMG-6852.JPG

Ông Lê Văn Năm - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp!

Về tham dự kỳ họp có các ông (bà) đại biểu HĐND huyện được bầu ở khu vực, đại biểu HĐND xã Thọ Thanh khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể;cán bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách, các hội đặc thù; các đơn vị nhà trường, trạm y tế; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận của 07 thôn trên địa bàn xã.

IMG-6853.JPG

Ông Lê Văn Biên - Chủ tịch UBMTTQ xã Thọ Thanh thông qua Thông báo của UB.MTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chương trình kỳ họp đã thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH- QP-AN năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp năm 2021….; Thông báo của UB.MTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025…

Thay mặt cho UBND, bà Vũ Thị Thu Phương - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu giải trình một số nội dung tại kỳ họp, đồng thời khẳng định sẽ bổ sung những đề xuất và giải pháp phù hợp từ các đại biểu, cử tri đưa vào kế hoạch hành động trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2021; nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban của hội đồng năm 2021; nghị quyết về danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2021.