Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
47
Tuần này:
892
Tháng này:
1789
Tất cả:
162457

Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày 19/01/2021 09:41:56

Ngày 23/12/2020 Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2021. Thành phần tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ- trưởng, phó các đoàn thể; cán bộ công chức chuyên môn UBND, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, trường, trạm.

Ngày 23/12/2020 Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2021.

Thành phần tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ- trưởng, phó các đoàn thể; cán bộ công chức chuyên môn UBND, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, đại diện cơ quan trường, trạm đóng trên địa bàn.

Đồng chí Dương Minh Chính- Ủy viên BCH Huyện ủy- Bí thư Đảng bộ xã Thọ Thanh phát biểu khai mạc hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung cần thảo luận và chỉ ra cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020 và mục tiêu, nhiệm năm 2021.

Đ/c Dương Minh Chính- Ủy viên BCH Huyện ủy- Bí thư Đảng ủy

khai mạc hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Lê Văn Năm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2021.

Đồng chí: Lê Văn Năm – PBT Thường trực- Chủ tịch HĐND xã

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021

Năm 2020 là năm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ; bên cạnh đó còn xảy ra hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng với sự cố gắng của MTTQ các đoàn thể các cơ quan đơn vị các thôn và nhân dân trong xã, sự quan tâm giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội- quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã nhà đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực: cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống về vật chất, tinh thần của nhân dân toàn xã tiếp tục được cải thiện; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển khá; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu các ngành kinh tế; Nông - lâm- thủy sản chiếm 35,48%; Tiểu thủ công nghiệp chiếm 26,35%; Dịch vụ - Thương mại chiếm 38,17%. Hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân được cải thiện. Công tác quốc phòng luôn được chú trọng, an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định và được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ và Đại hội Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép” đó là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội của xã vẫn còn những mặt hạn chế, có 04/26 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đó là (1) Tỉ lệ hộ nghèo; (2) Số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; (3) Tỉ lệ khu dân cư đạt chuẩn về ANTT và chỉ tiêu về kết nạp đảng viên không đạt so với kế hoạch huyện giao. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích như trồng cây lâm nghiệp lên đất nông nghiệp, khai thác cát trái phép vẫn chưa xử lý dứt điểm. Vệ sinh môi trường nông thôn chưa được thực hiện thường xuyên liên tục. An ninh trật tự còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là: Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có lúc chưa thực sự sâu sát, chưa có chuyển biến mạnh mẽ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt dẫn đến còn một số vấn đề còn để kéo dài như trồng cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp, cơi nới mồ mã; chia thiếu đất sản xuất dồn điền đổi thửa của thôn 1, thôn 2 và thôn Hồng Kỳ chưa được giải quyết. Công tác phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, các bộ phận chuyên môn chưa linh hoạt, hiệu quả công việc chưa cao. Một số chi uỷ chi bộ Đảng chưa tích cực chủ động trong việc phát triển đảng viên, chưa quyết liệt trong việc đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH tại địa phương; việc triển khai, quán triệt học tập nghiên cứu tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên chưa sâu sát, còn có dấu hiệu hình thức, giải quyết một số vụ việc tại chi bộ, địa phương thiếu kiên quyết, chưa chủ động. Một số cá nhân cán bộ, đảng viên còn chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hiệu quả công việc hạn chế.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm có vị trí và ý nghĩa quan trọng mở đầu đối với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2026; là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, đổi mới để tạo chuyển biến rõ nét về chất ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, tạo tiền đề xây dựng xã Thọ Thanh đến năm 2025 trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung thực hiện 02 chương trình trọng tâm và 02 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXI. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, xây dựng, du lịch. Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị đã thông qua Quyết định về việc khen thưởng cho 02 tập thể và 27 cá nhân hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy tặng Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị 25 chỉ tiêu và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021.

Bế mạc hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy kết luận:

1. Giao HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết này thành các biện pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 để tổ chức thực hiện.

2. Các Chi bộ đảng, các bộ phận chuyên môn cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, ngành cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

3. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xây dựng chương trình hành động; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021.

4. Các Chi bộ đảng, các bộ phận, các ngành, đoàn thể báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết này về Ban Thường vụ Đảng ủy(qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 31/12/2021.

Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy giúp cấp ủy theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, cuối năm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá, làm rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị, phân loại, bình xét, khen thưởng kịp thời.

Phát huy truyền thống cách mạng xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Người thực hiện

Lê Thị Hải- VP Đảng ủy xã Thọ Thanh

Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đăng lúc: 19/01/2021 09:41:56 (GMT+7)

Ngày 23/12/2020 Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2021. Thành phần tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ- trưởng, phó các đoàn thể; cán bộ công chức chuyên môn UBND, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, trường, trạm.

Ngày 23/12/2020 Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2021.

Thành phần tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ- trưởng, phó các đoàn thể; cán bộ công chức chuyên môn UBND, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, đại diện cơ quan trường, trạm đóng trên địa bàn.

Đồng chí Dương Minh Chính- Ủy viên BCH Huyện ủy- Bí thư Đảng bộ xã Thọ Thanh phát biểu khai mạc hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung cần thảo luận và chỉ ra cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020 và mục tiêu, nhiệm năm 2021.

Đ/c Dương Minh Chính- Ủy viên BCH Huyện ủy- Bí thư Đảng ủy

khai mạc hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Lê Văn Năm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2021.

Đồng chí: Lê Văn Năm – PBT Thường trực- Chủ tịch HĐND xã

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021

Năm 2020 là năm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ; bên cạnh đó còn xảy ra hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng với sự cố gắng của MTTQ các đoàn thể các cơ quan đơn vị các thôn và nhân dân trong xã, sự quan tâm giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội- quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã nhà đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực: cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống về vật chất, tinh thần của nhân dân toàn xã tiếp tục được cải thiện; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển khá; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu các ngành kinh tế; Nông - lâm- thủy sản chiếm 35,48%; Tiểu thủ công nghiệp chiếm 26,35%; Dịch vụ - Thương mại chiếm 38,17%. Hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân được cải thiện. Công tác quốc phòng luôn được chú trọng, an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định và được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ và Đại hội Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép” đó là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội của xã vẫn còn những mặt hạn chế, có 04/26 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đó là (1) Tỉ lệ hộ nghèo; (2) Số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; (3) Tỉ lệ khu dân cư đạt chuẩn về ANTT và chỉ tiêu về kết nạp đảng viên không đạt so với kế hoạch huyện giao. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích như trồng cây lâm nghiệp lên đất nông nghiệp, khai thác cát trái phép vẫn chưa xử lý dứt điểm. Vệ sinh môi trường nông thôn chưa được thực hiện thường xuyên liên tục. An ninh trật tự còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là: Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có lúc chưa thực sự sâu sát, chưa có chuyển biến mạnh mẽ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt dẫn đến còn một số vấn đề còn để kéo dài như trồng cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp, cơi nới mồ mã; chia thiếu đất sản xuất dồn điền đổi thửa của thôn 1, thôn 2 và thôn Hồng Kỳ chưa được giải quyết. Công tác phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, các bộ phận chuyên môn chưa linh hoạt, hiệu quả công việc chưa cao. Một số chi uỷ chi bộ Đảng chưa tích cực chủ động trong việc phát triển đảng viên, chưa quyết liệt trong việc đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH tại địa phương; việc triển khai, quán triệt học tập nghiên cứu tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên chưa sâu sát, còn có dấu hiệu hình thức, giải quyết một số vụ việc tại chi bộ, địa phương thiếu kiên quyết, chưa chủ động. Một số cá nhân cán bộ, đảng viên còn chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hiệu quả công việc hạn chế.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm có vị trí và ý nghĩa quan trọng mở đầu đối với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2026; là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, đổi mới để tạo chuyển biến rõ nét về chất ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, tạo tiền đề xây dựng xã Thọ Thanh đến năm 2025 trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung thực hiện 02 chương trình trọng tâm và 02 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXI. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, xây dựng, du lịch. Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị đã thông qua Quyết định về việc khen thưởng cho 02 tập thể và 27 cá nhân hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy tặng Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị 25 chỉ tiêu và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021.

Bế mạc hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy kết luận:

1. Giao HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết này thành các biện pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 để tổ chức thực hiện.

2. Các Chi bộ đảng, các bộ phận chuyên môn cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, ngành cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

3. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xây dựng chương trình hành động; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021.

4. Các Chi bộ đảng, các bộ phận, các ngành, đoàn thể báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết này về Ban Thường vụ Đảng ủy(qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 31/12/2021.

Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy giúp cấp ủy theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, cuối năm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá, làm rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị, phân loại, bình xét, khen thưởng kịp thời.

Phát huy truyền thống cách mạng xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Người thực hiện

Lê Thị Hải- VP Đảng ủy xã Thọ Thanh